ดอกไม้ดิน ดอกไม้ประดิษฐ์
clay flower, artificial flower From NEN Gallery